Decine21
Biografía
Hou Hsiao-hsien

Hou Hsiao-hsien

74 años

Hou Hsiao-hsien

Nació el 08 de Abril de 1947 en Meixian, Guangdong, China

Premios: 1 Festival de Cannes (más 1 premios)

Ganador de 1 premio

Ganador de 1 premio

Filmografía
The Assassin

2015 | Nie yin niang

6/10
Good Men, Good Women

2010 | Hao nan hao nu

6/10
El vuelo del globo rojo

2007 | Le voyage du ballon rouge

6/10
A cada uno su cine

2007 | Chacun son cinéma

Tiempos de amor, juventud y libertad

2005 | Zui Hao de Shi Guang

7/10
Café Lumière

2003 | Kohi jiko

6/10
Millennium Mambo

2001 | Qianxi manbo

6/10
Flowers of Shanghai

1998 | Hai shang hua

6/10
Adiós Sur, adiós

1996 | Nan guo zai jan, nan guo

6/10
El maestro de marionetas

1993 | Hsimeng jensheng

6/10
Ciudad doliente

1989 | Bei qing cheng shi

8/10
Daughter of the Nile

1987 | Ni luo he nu er

6/10
Dust in the Wind

1986 | Lian lian feng chen

6/10
A Time to Live and a Time to Die

1985 | Tong nien wang shi

7/10
A Summer at Grandpa's

1984 | Dong dong de jia qi

8/10
Los chicos de Fengkuei

1984 | Feng gui lai de ren

6/10
The Green, Green Grass of Home

1983 | Zai na he pan qing cao qing

6/10
The Sandwich Man

1983 | Er zi de da wan ou

6/10
Cheerful Wind

1981 | Feng er ti ta cai

6/10
Cute Girl

1980 | Jiu shi liu liu de ta

6/10
The Assassin

2015 | Nie yin niang

6/10
El vuelo del globo rojo

2007 | Le voyage du ballon rouge

6/10
Tiempos de amor, juventud y libertad

2005 | Zui Hao de Shi Guang

7/10
Café Lumière

2003 | Kohi jiko

6/10
A Time to Live and a Time to Die

1985 | Tong nien wang shi

7/10
The Green, Green Grass of Home

1983 | Zai na he pan qing cao qing

6/10
Cheerful Wind

1981 | Feng er ti ta cai

6/10

Cumplen años hoy