Decine21
Biografía
Sinsaku Himeda

Sinsaku Himeda

Sinsaku Himeda

Filmografía
Eijanaika (Qué más da)

1981 | Eijanaika

6/10
La venganza es mía

1979 | Fukushu suruwa wareniari

6/10
Los pornógrafos: Introducción a la antropología

1966 | Jinruigaku nyumon: Erogotoshitachi yori

5/10
Deseo asesino

1964 | Akai satsui

6/10

Cumplen años hoy