Decine21
Biografía
Kyoko Kishida

Kyoko Kishida

Kyoko Kishida

Filmografía
La cara de otro

1966 | Tanin no kao

5/10
Pasión (1964)

1964 | Manji

4/10
Una mujer en la arena

1964 | Suna no onna

6/10
Bushidô zankoku monogatari

1963 | Bushidô zankoku monogatari

6/10
A Band of Assassins

1962 | Shinobi no mono

Hakai

1962 | Hakai

6/10
Diez mujeres oscuras

1961 | Kuroi junin no onna

5/10

Cumplen años hoy