Decine21
Biografía
Shinobu Hashimoto

Shinobu Hashimoto

Shinobu Hashimoto

Filmografía
El castillo de arena

1974 | Suna no utsuwa

6/10
Dodes' Ka-Den

1970 | Dodes' Ka-Den

6/10
El emperador y el general

1967 | Nihon no ichiban nagai hi

6/10
Rebelión

1967 | Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu

6/10
El paso del gran Buda

1966 | Daibosatsu Toge

6/10
La espada de la maldición

1966 | Dai-bosatsu tôge

4/10
The Ivory Tower

1966 | Shiroi Kyoto

Escuadrón de ataque

1963 | Taiheiyo no tsubasa

5/10
Harakiri

1962 | Seppuku

8/10
Los canallas duermen en paz

1960 | Warui yatsu hodo yoku nemuru

7/10
La fortaleza escondida

1958 | Kakushi-toride no san-akunin

7/10
Tambor de noche

1958 | Yoru no tsuzumi

5/10
Trono de sangre

1957 | Kumonosu jo

7/10
Oscuridad al mediodia

1956 | Mahiru no ankoku

4/10
Crónica de un ser vivo

1955 | Ikimono no kiroku

7/10
Los siete samuráis

1954 | Shichinin no samurai

9/10
Rashomon

1950 | Rashomon

9/10
Los siete magníficos

1960 | The Magnificent Seven

8/10

Cumplen años hoy